pověření k výkonu SPOD

Pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dítěte (SPOD) bylo uděleno Magistrátem hl. města Prahy v tomto rozsahu:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě: služba realizuje poradenskou činnost pro celou rodinu, individuálně pro rodiče i děti, pořádá případové konference. Činnost zahrnuje také poradenství v oblasti řešení sporů (facilitace dohod).
  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou: služba pořádá přednášky a kurzy pro rodiče (kurz „Silní rodiče – silné děti“).
  • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku: služba poskytuje pomoc dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovného vlivu, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti. Provádí opatření k odstranění nebo zmírnění poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte – realizuje asistované kontakty mezi rodičem a dítětem, nabízí a zprostředkovává volnočasové aktivity, pomáhá dětem překonávat problémy, které vedou k negativním projevům v jejich chování, spolupracuje se školami. Tato činnost je realizována prostřednictvím klubu „Robinson“.

nabízené aktivity SPOD

Služba pro rodinu a dítě úzce spolupracuje s Orgánem sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD) a sděluje mu potřebné informace týkající se dítěte, jeho rodičů a osob, které odpovídají za výchovu dítěte.