Rodič s duševním onemocněním

Každé onemocnění v rodině – duševní nevyjímaje – zasahuje do rodinného života. Všichni se musejí nemoci nějakým způsobem přizpůsobit, mění určité zvyky, denní režim, často i plány do budoucna. Dlouhodobé onemocnění má dosah i na ekonomickou úroveň rodiny.

Rodič s duševním onemocněním se ostatním jeví podrážděným, uzavírá se do sebe, je utlumený, přestává komunikovat nebo se často hádá a chová podivně. Ve snaze dítě ochránit, se v mnoha rodinách o nemoci vůbec nemluví. Dítě může přitom zažívat pocity viny a velké obavy o sebe i o rodiče. Některé děti musí zastoupit dospělého v péči o domácnost, sourozence a jsou mu k dispozici jako emoční podpora.

V této obtížné situaci pomůžeme dítěti:

  • porozumět příznakům nemoci (podáme informace přiměřeně věku dítěte)
  • ošetřit emoce s nimi spojené
  • ujistit, že za onemocnění nemá vinu
  • najít podporu v okolí i v sama sobě
  • myslet na vlastní potřeby

Pomůžeme rodině:

  • ulehčit komunikaci v rodině tak, aby duševní nemoc nebyla tabuizovaným tématem
  • umět rozlišit, které problémy patří k onemocnění a které jsou běžnou součástí života
  • myslet na potřeby všech
  • vytvořit krizový plán při zhoršení příznaků
  • zprostředkovat odbornou péči