Výchova a péče o dítě

Ve výchově dítěte vám pomůžeme překonávat problémy, jako jsou poruchy chování (agrese, lhaní, záškoláctví), problémy související se školou (školní neprospívání, obtíže v kolektivu), psychické potíže (úzkost, smutek, deprese), traumatické události (ztráta, stěhování, smrt v rodině, rozvodové období), psychosomatické potíže (poruchy spánku, zažívací obtíže).

Podpoříme vás v těchto oblastech:

  • porozumění potřeb dítěte a jejich naplnění
  • posilování vzájemného vztahu
  • poskytování pocitu bezpečí a jistoty
  • získání dítěte ke spolupráci
  • nastavení pravidel a režimu dne
  • vedení k samostatnosti a odpovědnosti
  • řešení konfliktních situací
  • zajištění další odborné péče (lékař, logopedie, pedagogicko – psychologická poradna).