Bydlení

Podpoříme vás v nepříznivé situaci spojenou se ztrátou bydlení:

 • zprostředkujeme vám kontakty na azylové domy, doprovodíme vás k úvodnímu pohovoru za účelem podání žádosti
 • pomůžeme vám požádat o příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) nebo doplatek na bydlení (dávka hmotné nouze), pokud splňujete tento nárok
 • podpoříme vás v řešení dluhu na nájemném nebo službách, v komunikaci s majitelem bytu či stanovení splátkového kalendáře
 • pomůžeme vám při podání žádosti o sociální byt
 • v našich prostorách vám umožníme hledat bydlení na internetových portálech

Provoz domácnosti

Rodina se vlivem probíhajících událostí může dostat do situace zhoršeného fungování provozu domácnosti. Provoz domácnosti zahrnuje hospodaření s rodinným rozpočtem, nákupy, vaření, praní prádla, údržbu bytu, organizace času a společenských kontaktů.

Podpoříme vás:

 • v sestavení rodinného rozpočtu (příjmy a výdaje) a jeho plánování
 • ve stanovení vhodného jídelníčku a stravovacího režimu pro dítě (rodinu)
 • v nácviku dovedností potřebných k zajištění chodu domácnosti (vaření, úklid)
 • zprostředkujeme vám materiální pomoc
 • pomůžeme vám řešit dluhy, exekuce
 • zprostředkujeme vám kontakt na bezplatnou exekutorskou poradnu

Pokud projevujete snahu řešit finanční situaci vlastními silami a přesto nebudou vaše příjmy dostatečné, podpoříme vás k podání žádosti o dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo okamžitou mimořádnou pomoc.