Vzdělávání dítěte

aneb "když to dětem ve škole nejde"

Podporujeme vzdělávání dětí. Pomůžeme vám v těchto oblastech:

  • plnění školních povinností, příprava pomůcek, režimová opatření
  • řešení problémů dítěte v kolektivu (příp. s učitelem)
  • spolupráce se školou
  • doučování v rámci dobrovolnického programu „Dobrovolníci v rodinách“
  • zájmový kroužek a jeho zprostředkování

V rámci naší služby nabízíme dětem podpůrnou skupinu Klub Robinson