Mgr. Hana Dlabačová - vedoucí služby, sociální pracovnice; vede skupinu pro děti Robinson

Tel. 777734182; email: rodina@diakonie.cz

Bc. Veronika Tichá – sociální pracovnice a koterapeutka, realizuje asistované kontakty, vede kurzy pro rodiče, koordinuje dobrovolníky

Tel: 730852859

Bc. Hana Benešová – sociální pracovnice, realizuje asistované kontakty

Tel: 777734184

Mgr. Lenka Hořáková – sociální pracovnice

Tel: 730852858

PhDr. Alena Halamová – psycholožka, supervizorka týmu