Dobrovolníci v rodinách

Program „Dobrovolníci v rodinách“ nabízí rodičům a jejich dětěm podporu ve vzdělávání a v dalším rozvoji. Dobrovolník je člověk, který pomáhá dítěti ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Tichá

tel: 730 852 859, 777 734 183
E-mail: dobrovolnevrodine@diakonieskp.cz

Program nabízí

 • přípravu dítěte do školy (plnění domácích úkolů, organizace školních povinností, zlepšování školních výsledků, motivace ke vzdělání)
 • trávení volného času (vycházky, sportovní aktivity, návštěvu kina, výstavy, divadla)

 Komu je program určen

 • rodinám pečujícím o děti do 18 let, žijícím na území hl. m. Prahy
 • rodinám spolupracujícím se Službou pro rodinu a dítě a s Orgánem sociálně - právní ochrany dítěte (OSPOD)
 • dětem v náročné životní situaci, v které nemohou zvládat aktivity sami nebo s pomocí rodičů

Kde spolupráce probíhá – dobrovolník dochází přímo do rodiny (příp. knihovna, studovna nebo prostory služby)

Jak často – dobrovolník se schází s dítětem min.1 hod týdně

Jak dlouho – délka spolupráce bývá v rozmezí 6 měsíců až 2 roky

Jak spolupráce probíhá

 1. Schůzka - rodina osloví pracovníka služby s žádostí o dobrovolníka a domluví si schůzku. Během schůzky pracovník mapuje situaci v rodině a individuální potřeby dítěte. Následně hledá vhodného dobrovolníka pro dítě. Pokud to kapacita dobrovolníků umožní, realizuje se další setkání.
 2. Schůzka – rodina a pracovník se setkají s koordinátorem programu a konkrétním dobrovolníkem, kde uzavřou Dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti a domluví se o náplni spolupráce. Od této chvíle se může dítě s dobrovolníkem setkávat.
 3. Schůzka – po 6 měsících se koná další setkání za účelem vyhodnocení dosavadní spolupráce, která může být ukončena nebo pokračuje dál.

Po celou dobu spolupráce je rodina v pravidelném kontaktu s pracovníkem služby, který rodině poskytuje poradenství, podporu a nabízí další související služby – komunikaci se školou (doprovod) a dalšími odborníky, nácvik přípravy do školy apod.

Pravidla spolupráce

Rodina vytváří vhodné podmínky pro činnost dobrovolníka – zajišťuje klid, prostor, dítě je v dohodnutém termínu na domluveném místě

 • rodina dodržuje termíny schůzek, ruší schůzku pouze ze závažných důvodů a s dostatečným předstihem
 • rodina je v pravidelném kontaktu s pracovníkem služby, min. 1x za měsíc
 • rodič není díky pomoci dobrovolníka zbaven rodičovské zodpovědnosti a zapojuje se dále aktivně do přípravy dítěte do školy.

Co dobrovolník nedělá

 • nevodí dítě k sobě domů
 • nehlídá dítě (rodič je během činnosti doma vždy přítomen)
 • neinvestuje do rodiny peníze (nepůjčuje, nedaruje, nic nekupuje)
 • nepodílí se na provozu domácnosti
 • nepřebírá kompetence odborníků ani rodičů (nekontaktuje školu bez součinnosti pracovníka, neposkytuje poradenství).

Služba může zájemce o dobrovolnictví odmítnout, pokud nespadá do cílové skupiny (viz. Komu je program určen) nebo je kapacita programu zcela naplněna. V takovém případě vám bude doporučena jiná služba podobného zaměření nebo budete zapsáni do „seznamu čekajících zájemců“.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Tichá, tel: 730 852 859, 777 734 183