Cíle služby

1. zvládání rodičovských kompetencí

a) rodič umí poznat, ví, co jeho dítě (s ohledem na jeho věk) potřebuje, umí mu to, co potřebuje zajistit, zvládá se o něj dobře postarat,  

b) dobré vztahy mezi rodičem a dítětem

c) rodič umí vést domácnost (vařit, prát, uklízet atd.)

d) rodič dokáže zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání a volnočasové aktivity - zábavu dětí (školní příprava a docházka, jednání se školou, společné trávení volného času s dítětem)

2. fungování rodiny v oblasti ekonomické 

a)rodič má dostatek peněz pro zajištění péče o dítě, domácnost, má vyrovnaný rodinný rozpočet, umí hospodařit s penězi

b) rodina má vhodné bydlení, není ohrožena jeho ztrátou, doma má pro dítě vše, co potřebuje (vybavení domácnosti, prádlo pro dítě, hračky, školní pomůcky atd.)

3. zvládání sociálních kompetencí

a) rodina umí vyřizovat své záležitosti (např. u lékaře, na úřadech, v mateřské a základní škole) 

b) rodina má širší sociální vazby (kontakty s širší rodinou, přáteli, okolím, vrstevníky)

4. rozvoj kompetencí dítěte 

a) dítě dosahuje takové úrovně dovedností, která odpovídá jeho věku a možnostem, má návyky důležité pro běžný způsob života

b) dítě má volnočasové aktivity přiměřené jeho věku a potřebám