Robinson - aktivity pro rodiny s dětmi

Tento projekt je realizován díky sbírce Krabice od bot. Cílem projektu  je zajistit rodinám sportovně společenské aktivity a  zprostředkovat jim  nové zážitky, které je staví do situací, kdy mohou prožívat vzájemnou blízkost, pozitivní vztahy a učit se novým věcem. U některých aktivit kromě edukace mohou děti objevit nové vnitřní zdroje, překonávat nejistoty, nabývat sebevědomí.

Krabice_bar_CMYK

Rodiny, které aktivně spolupracují s naší službou, jsou dlouhodobě v krizové situaci a musí čelit mnoha potížím, zejména finančním a sociálním. Přestože usilují o změnu, jsou jejich životní podmínky (rodina, sociální vazby, zázemí), velmi složité. Máme zkušenost, že s podporou mohou postupně mnoho věcí zvládnout či změnit.

Součástí projektu je také nácvik rodičovských dovedností. Rodiče mají za úkol dítě na aktivitu připravit (seznámit ho s aktivitou, namotivovat ho na ni, zajistit vhodné oblečení, dodržet čas, připravit svačinu a nápoje). Součástí nácviku je také edukace rodiče, aby si v rozpočtu vytvořil rezervu na tyto aktivity a náklady s tím spojené.

V roce 2022 proběhlo zatím 5 akcí a dalších 5 je do konce roku v plánu. Během plánování se pracovnice služby snaží vybírat místa, která zaujmou co možná nejširší věkovou skupinu dětí, současně do plánování zapojují i rodiny. O aktivity je velký zájem a účast je vysoká. Standardně nejvíce o návštěvu Zoo Praha, této akce se zúčastnilo téměř 60 klientů

foto1foto2

Cílem aktivit Robinson je především společně strávený čas rodičů s dětmi, návštěva míst, která by z finančních, ale i dalších důvodů (např. nejistota vyrazit s dětmi samotnými) rodiny nemohly navštívit. Během akcí se často zvyšuje důvěra v sociálního pracovníka, respektive službu, a to zvyšuje motivaci některých rodin k další spolupráci. Zároveň se na akcích vzájemně seznamují rodiny s dětmi v podobném věku a dochází k předávání vlastních zkušenosti.

foto4foto5

foto3

Více informací zde