Chcete pomoct s přípravou do školy a zvládnutím učiva vašeho dítěte?

Nabízíme pomoc dobrovolníků v našem dobrovolnickém programu Dobrovolníci v rodinách.

Pokud máte zájem, můžete se obrátit na vedoucí koordinátorku programu Bc. Veroniku Tichou

tel. 777 734 183;730 852 858, e-mail: dobrovolnevrodine@diakonieskp.cz

S čím může dobrovolník pomoci:

  • dobrovolník dochází zpravidla na 1-3 hodiny týdně za konkrétním dítětem
  • společně se věnují aktivitám, které jsou stanoveny v půlročním individuálním plánu (tyto činnosti vychází z individuálních potřeb dítěte)
  • činnosti zahrnují pomoc při domácí přípravě do školy, psaní úkolů a přípravu na zkoušky, hledání smysluplného využití času, asistenci při volnočasových aktivitách, ale především také hry, společné povídání a relaxaci
  • je  dítěti oporou, parťákem a pomocníkem   

Příběhy dětí si můžete přečíst zde