Klub Zrníčko

Kde nás najdete?

Šafaříkova 785/1, Praha 2, nedaleko zastávky tramvaje Bruselská

leták ke stažení

Kontaktovat nás můžete telefonicky: 777 734 182; e-mailem: rodina@diakonieskp.cz

Pro koho?

 • Děti 2 – 6 let
 • Osamělý rodič bez sociálního zázemí
 • Rodiny v dlouhodobé krizové situaci s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi, kteří mají deficity ve výchově

Co děti v Zrníčku čeká?

Příjemné prostředí, kde je každému dítěti věnována pozornost a oceňován každý i nepatrný pokrok. Prostor plný dobrodružství, her a aktivit pro malé hrdiny.

Co se v Zrníčku děje?

Pracovníci učí děti tomu,  co zvládají jiné děti jejich věku. Zádné dítě není outsider.

Pracovníci provádí různá cvičení, nácviky, hrají hry, které děti baví a zároveň se díky nim učí. 

Oblasti, na kterých se s dětmi pracuje:

 • rozvoj rozumových a pohybových dovedností (program  zohledňuje věkový a vývojový stupeň dětí
 • postupná adaptace na nepřítomnost rodiče, zvládnutí separace
 • získání návyků a následné dodržování osobní hygieny
 • korektivní zkušenost dětí s jiným prostředím a jinými dospělými

Pro práci s dětmi mají pracovníci potřebné vybavení – např. didaktické hračky, hry, stavebnice, sportovní a výtvarné potřeby.

Účast v klubu usnadní dětem jejich zapojení do mateřské či základní školy (adaptace, odloučení od rodiče).

Návazně na činnost s dětmi v Zrníčku se pracuje i s rodiči. Pracovníci s nimi sdílí informace o dětech, aby rodina byla dítěti oporou.

CO nabízí Zrníčko rodičům?

 • pomáhá zprostředkovaně řešit jejich sociální situaci
 • pomáhá získávat rodiče pro aktivní spolupráci, kdy se necítí ohroženi mluvit o problémech a necítí se být jen kritizováni
 • přispívá k jejich duševní hygieně
 • umožňuje jim vystoupit ze stereotypu jejich života, získávat nové zkušenosti a náhled na schopnosti dítěte  (často rodiče argumentují tím, že to dítě nezvládne, že se to nemůže naučit, nemůže být bez rodiče)
 • pomáhá zvýšit důvěru rodičů ve vlastní síly, postupně a pozvolna se rodiče učí zvládnout nároky, které souvisí s nástupem dětí do mateřské nebo základní školy

Podmínky

Rodič musí být klientem Služby pro rodinu a dítě (smlouva).

Klub je poskytován bezplatně.

Provozní doba:

Pondělí, středa 8.00 – 12.00 hodin

Šafaříkova 785/1, Praha 2

Maximálně 7 dětí.

Nutná spolupráce rodičů.

Děkujeme za finanční podporu potřebnou pro vznik Zrníčka dárcům z Krabice od bot Diakonie.

Krabice_bar_CMYK