Projekt "Konečně bez roušek"

Díky sbírce Diakonie Mimořádná krabice online můžeme podpořit klienty naší služby v době "pokoronavirové".

Krabice_bar_CMYK

Termín realizace: červen – listopad 2020

Cílem projektu  je zajistit rodinám sportovně společenské aktivity a  zprostředkovat jim  nové zážitky, které je staví do situací, kdy mohou prožívat vzájemnou blízkost, pozitivní vztahy a učit se novým věcem. U některých aktivit kromě edukace mohou děti objevit nové vnitřní zdroje, překonávat nejistoty, nabývat sebevědomí.

Co plánujeme:

  • zažijeme trochu adrenalinu v Lasergame

Vzhledem k současné situaci, budeme aktivity realizovat, hned jak to bude možné.

Rodiny, které aktivně spolupracují s naší službou, jsou dlouhodobě v krizové situaci a musí čelit mnoha potížím, zejména finančním a sociálním. Přestože usilují o změnu, jsou jejich životní podmínky (rodina, sociální vazby, zázemí), velmi složité. Máme zkušenost, že s podporou mohou postupně mnoho věcí zvládnout či změnit. Doba pandemie však zasáhla do jejich životů výrazněji a důsledky jsou pro ně a jejich děti vážnější. Jejich problémy a sociální izolace, se kterou se musí vyrovnávat v běžném životě, se ještě prohloubila. Děti ztratily i minimální kontakt s vrstevníky a často málo podnětné rodinné prostředí, ve kterém musely setrvat několik týdnů, vedlo k prohlubování jejich citové deprivace.

Součástí projektu je také nácvik rodičovských dovedností. Rodiče mají za úkol dítě na aktivitu připravit (seznámit ho s aktivitou, namotivovat ho na ni, zajistit vhodné oblečení, dodržet čas, připravit svačinu a nápoje). Součástí nácviku je také edukace rodiče, aby si v rozpočtu vytvořil rezervu na tyto aktivity a náklady s tím spojené.