"Jak jít dál, když se podlomila kolena"

V rámci projektu "Jak jít dál, když se podlomila kolena" chceme podpořit konkrétní rodiče - samoživitele, u kterých se v souvislosti s pandemií ještě ztížila jejich finanční situace.

Rodiny, které aktivně spolupracují s naší Službou pro rodinu a dítě, jsou dlouhodobě v krizové situaci a musí čelit mnoha potížím, zejména finančním a sociálním. Přestože usilují o změnu, jsou jejich životní podmínky (rodina, sociální vazby, zázemí), velmi složité. Máme zkušenost, že s podporou mohou postupně mnoho věcí zvládnout či změnit. Doba pandemie však zasáhla do jejich životů výrazněji a důsledky jsou pro ně a jejich děti vážnější. Jejich problémy a sociální izolace, se kterou se musí vyrovnávat v běžném životě, se ještě prohloubila. Děti ztratily i minimální kontakt s vrstevníky a často málo podnětné rodinné prostředí, ve kterém musely setrvat několik týdnů, vedlo k prohlubování jejich citové deprivace. Rodiny nejsou schopny finančně samy zvládnout situaci způsobenou pandemií. A důsledky je budou provázet dlouhou dobu.

V týmu Služby pro rodinu a dítě jsme se zaměřili na individuální posouzení situace v konkrétních rodinách a jejich potřebám a to tak, aby byla pomoc cílená a smysluplná.

Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky za finanční podporu sociálně znevýhodněných rodin v době "pokoronavirové".

Jistota logo