Vztahy v rodině

Nabízíme vám rodinné poradenství v obtížných životních situacích.

V období rozchodu nebo rozvodu vám pomůžeme řešit spory a dosáhnout vzájemné ústní či písemné dohody. V zájmu dítěte je, aby se na jeho výchově podíleli oba rodiče, protože potřebuje jejich lásku a přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že spolu nebudou žít.

Při řešení sporů směřujeme pozornost rodičů k zájmům dítěte, klademe důraz na rodičovskou zodpovědnost, spolupracujeme se všemi odborníky.

Nejčastější problémové oblasti, které bývají předmětem sporů:

  • způsob péče a výchovy dítěte
  • úprava styku rodiče a dítěte
  • úprava výživného
  • trávení volního času dětí (prázdniny, svátky)

Asistovaný kontakt 

Asistovaný kontakt pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem (blízkou osobou) za pomoci odborníka.

Vztah rodiče a dítěte může být narušen v souvislosti s narušením vztahu mezi rodiči jako partnery. Asistovaný kontakt bývá obvykle doporučen pracovníkem OSPOD, je součástí rozhodnutí soudu nebo výsledkem dohody obou rodičů.

Rodiče mají právo pečovat a vychovávat svoje dítě, není-li tato odpovědnost soudně omezena. Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při realizaci kontaktu!

Úkolem pracovníka je připravit dítě a rodiče na setkání, vytvořit bezpečné prostředí, být přítomen na setkání, vyhodnocovat přínos a rizika kontaktu s ohledem na stav dítěte a pomáhat stanovovat další kroky.

Asistovaný kontakt realizujeme formou ambulantní:

Pondělí – čtvrtek        9 - 18 hod

Pátek                         9 - 16 hod

Služba je poskytována bezplatně.