Rodinná mediace

Nemůžete se dohodnout s partnerem či někým jiným z rodiny a již nevidíte možnosti, jak s druhou stranou jednat?

Dejte šanci mediaci – mimosoudnímu řešení konfliktu za účasti nezávislého mediátora.

Objednání a další informace:

Mgr. Hana Dlabačová - 777 734 182, rodina@diakonieskp.cz

Jaká má mediace pravidla?

- účast na mediaci je dobrovolná

- setkání trvá 3 hodiny

- informace jsou důvěrné, mediátor je vázán mlčenlivostí

spoluúčast klientů na 1 mediaci je 500,- Kč

Více o mediaci...