Dne 30. 6. 2020 jsme se v rámci akce "Konečně bez roušek" sešli s rodiči a jejich dětmi u hlavní brány pražské ZOO v Troji. Vyšlo nám krásné počasí, které nám umožnilo naplno prožít atmosféru léta a začínajících prázdnin. Nejprve jsme šli společně pozdravit lachtany, tučňáky  a plameňáky,  poté nás děti netrpělivě nasměřovaly do "dětské ZOO", kde jsme si užili mnoho legrace v ohrádce s kůzlaty a dalšími domácími zvířaty. Později jsme se rozdělili na dvě skupiny a společně s průvodci absolvovali velmi zajímavou komentovanou prohlídku v horní části zahrady. Děti nadšeně přebíhali od jedné expozice k druhé a poslouchaly zajímavosti například o žirafách, hrabáčích, ledních medvědech a roztomilých surikatách. Ke konci nás čekalo v zázemí jedné z budov určených jen pro VIP hosty setkání se "želvákem" jménem  Frenklin. "Želvák" (neboli želva pardálí) měl z naší návštěvy radost stejně velkou jako my. Neustále vyhledával kontakt dětí a nechal se hladit po krunýři. Také jsme se o něm dozvěděli mnoho zajímavého. Naše návštěva ZOO končila až ve večerních hodinách, některé děti dále pokračovaly ve volné prohlídce zahrady, jiné děti se šly za dozoru rodičů a pracovnic služby osvěžit do "bazénku", který je určen pro malé návštěvníky. Akce byla rodiči i dětmi hodnocena velmi pozitivně. Tímto patří velké poděkování sponzorovi za to, že rodinám umožnil prožít zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.