Po celou dobu, kdy se dítě setkává s druhým rodičem, jsou v herně přítomni pracovníci Služby pro rodinu a dítě. Je to především proto, aby byl dítěti zajištěn bezpečný průběh setkání. Pracovníci služby vstupují do průběhu setkání tehdy, jakmile rodič poruší pravidla, se kterými jsou oba rodiče dopředu seznámeni, nebo když pracovník vnímá jako užitečné napomoct vzájemnému dialogu dítěte a rodiče.