Především jde o to, aby první strana dítě na setkání připravila, aby dítě vědělo, že se má s druhým rodičem setkat, aby s dítětem mluvila pěkně o druhém rodiči, aby společně vzpomínali na hezké zážitky, aby šlo dítě na Asistovaný kontakt bez obav. Dále je třeba zajistit to, aby rodiče přes dítě neřešili svůj konflikt. To jsou nejdůležitější pravidla. Dále se nesmí před dítětem mluvit vulgárně, pořizovat během setkání fotografie ani zvukové záznamy.

Pravidla zde