Pokud se dítě jeví v přítomnosti druhého rodiče nešťastné, nespokojené, vstupují do setkání pracovníci služby a moderují setkání způsobem, který umožní komunikaci dítěte s rodičem a naplnění jeho potřeb v dané situaci. V případě, že intervence pracovníků není účinná, přivedeme dítě zpět první straně. Naší prioritou je dítě, nikoliv otec nebo matka. Je proto velice důležité dítě na setkání dobře připravit a v zájmu zdravého vývoje dítěte postupovat podle pokynů pracovníků, kteří asistované kontakty vedou.