Asistovaný kontakt 

kontaktovat nás můžete na tel. 730 852 859 - Bc. Veronika Tichá - vedoucí Služby pro rodinu s dítě

Asistovaný kontakt pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem (blízkou osobou) za pomoci odborníka.

Vztah rodiče a dítěte může být narušen v souvislosti s narušením vztahu mezi rodiči jako partnery. Asistovaný kontakt bývá obvykle doporučen pracovníkem OSPOD, je součástí rozhodnutí soudu nebo výsledkem dohody obou rodičů.

Rodiče mají právo pečovat a vychovávat svoje dítě, není-li tato odpovědnost soudně omezena. Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při realizaci kontaktu!

Úkolem pracovníka je připravit dítě a rodiče na setkání, vytvořit bezpečné prostředí, být přítomen na setkání, vyhodnocovat přínos a rizika kontaktu s ohledem na stav dítěte a pomáhat stanovovat další kroky.

Asistovaný kontakt realizujeme formou ambulantní:

Pondělí – čtvrtek        9 - 18 hod

Pátek                         9 - 16 hod

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí poskytujeme službu Asistované kontakty pro děti a jejich rodiče bezplatně.

Časté dotazy na průběh asistovaných kontaktů:

1)Jak asistovaný kontakt probíhá?

2) Je dítě s rodičem během setkání v herně samo?

3) Jaké jsou předpoklady bezproblémového setkávání?

4) Co když dítě na setkání pláče, je nešťastné?

5) Řeší se i konflikty rodičů?